Jesteś tutaj

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

 

W dniu 19 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została zawarta umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko o dofinansowanie Projektu „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Osielsko w 2020 roku zamontowała mikroinstalacje fotowoltaiczne na czterech budynkach użyteczności publicznej (szkoły) oraz dziewięciu budynkach mieszkalnych stanowiących własność prywatną.

Projekt dotyczy budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji) z OZE, tj.  instalacji fotowoltaicznych na będących w zasobach gminnych 4-ch budynkach użyteczności publicznej (szkołach) oraz na 13 –tu uczestniczących w projekcie posesjach  prywatnych, zgodnie z przeprowadzoną dla każdego indywidualnego odbiorcy analizą wykonawczą oraz   doborem typów i parametrów instalacji.

Przyczyny realizacji inwestycji:

- ograniczone dotąd środki finansowe na wdrażanie nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań w  zakresie odnawialnych źródeł energii,

- niska efektywność wykorzystania energii oraz  brak miejscowych źródeł energii elektrycznej wymuszający korzystanie z zewnętrznych źródeł dostaw energii,

- istniejąca tradycyjna infrastruktura w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej nie przyczyniająca się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska.

Skutkiem takiego stanu są: 

- wysokie koszty energii,

- wysokie zużycie energii elektrycznej w wyniku strat na przesyle oraz strat spowodowanych okresowymi spadkami napięcia i przerwami w dopływie energii,

- wysoka emisja zanieczyszczeń powietrza w wyniku użycia paliw kopalnych na potrzeby produkcji energii elektrycznej.

Powyższe problemy skutkujące stratami energetycznymi, finansowymi i środowiskowymi uzasadniają potrzebę  zastosowania alternatywnych energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie zużycia energii elektrycznej.

 

W wyniku zamontowania 17 nowych jednostek mikroinstalacji fotowoltaicznych produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie około 169,32 [MWht/rok] oraz Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie około 137,48 [tony równoważnika CO2].

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.